Förmedlare skall enligt lagen om försäkringsförmedling ge dig som kund viss information. Här kan du därför ladda ner blanketter eller få information om: Allmänna Villkor Försäkringsdistributionstjänster.pdf, Förköpsinformation (pdf)Personuppgiftshantering (pdf), Passande- och lämplighetsprövning (word), Klagomålshänvisning (pdf), Klagomål och reklamationer (pdf)  samt Klagomålsanmälan (word).

Ifylld blankett skickas till nedanstående adress:

Synneby Försäkringar AB
Almekärrsvägen 157
443 39  Lerum