Synneby Försäkringar AB är medlem i Hjerta.

Hjerta är en serviceorganisation på den finansiella marknaden. Genom partners, samarbeten, produkter och moderna system- och webblösningar förenklar vi vardagen och skapar tid samt förbättrade villkor för våra förmedlare och deras kunder.

 

 

 

Synneby Försäkringar AB är medlem i Sfm.

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.