Bolagets huvudsakliga verksamhet är att hjälpa företag som ej har kollektivavtal med upphandling och fortlöpande skötsel av företagets tjänstepensionslösningar. Vid nyteckning genomförs en genomgång med de anställda av de försäkringar som ingår i anställningen och som arbetsgivaren betalar.

Fortlöpande är jag tillgänglig om du som anställd har frågor om hur dina försäkringar fungerar och om hur dina pensionspengar placeras. För att kunna ge dig råd vid placering av dina tjänstepensionspengar behöver jag information från dig som kund om din riskvilja, ekonomi och familjesituation. Speciell blankett finns för dig att fylla i där du kan svara på de frågor som jag behöver för att kunna ge dig råd.

 

 

Martin Synneby
Tel 0709-514792
es.ra1660826760gnirk1660826760asrof1660826760ybenn1660826760ys@ni1660826760tram1660826760